Green Charter

UE

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu:

Czarter ekskluzywnych, spacerowych jachtów motorowych wyposażonych w bioekologiczną oczyszczalnię ścieków funkcjonującą w układzie zamkniętym.

Cel projektu:

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w początkowej fazie rozwoju, poprzez wdrożenie rozwiązań innowacyjnych. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej – usługi, po raz pierwszy wprowadzonej na terenie kraju, która polega na czarterze ekskluzywnych, spacerowych jachtów motorowych, wyposażonych w bioekologiczną oczyszczalnię ścieków funkcjonującą w układzie zamkniętym.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1 229 385 zł

Wartość dofinansowania:

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 829 485,05 zł